สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำไม่มีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กสำหรับปารีสและลอสแองเจลิส 2024

สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำไม่มีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กสำหรับปารีสและลอสแองเจลิส 2024

รายงานฉบับสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำใหม่ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการให้คำมั่นต่อสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจากการประมูลโอลิมปิกปี 2024

สิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กเป็น “พื้นที่ที่ถูกละเลย” 

ในการประมูลปารีสและลอสแองเจลิส 2024 สิ่งนี้แสดงใน  รายงานจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและธุรกิจ (IHRB) เกมของโอลิมปิก XXXII จะเป็นเกมแรกที่มีสิทธิมนุษยชนรวมอยู่ในสัญญาเมืองเจ้าภาพโดยเฉพาะ แต่ไม่มีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในการปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชนขาดสิทธิมนุษยชนIHRB ได้เผยแพร่บทสรุปและภาพรวมของสิ่งที่รายงานการประเมินของ IOC เกี่ยวกับแนวทางเมืองของผู้สมัครแต่ละคนที่มีต่อสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังเน้นจุดแข็งและความท้าทายของการประเมิน IOCแม้ว่าเมืองที่เข้าร่วมประมูลทั้งสองเมืองซึ่งถือเป็นเมืองแรกที่จะได้รับประโยชน์จากวาระการประชุมประจำปี 2020 ของ IOC ได้ แสดงให้เห็นถึงการเน้นย้ำที่ความยั่งยืนและมรดกตกทอดมากขึ้น แต่ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในด้านสิทธิมนุษยชนก็ยังขาดหายไป แม้กระทั่งสิทธิเด็กถูกมองว่าเป็น “พื้นที่ที่ถูกละเลย” โดยได้รับการกล่าวถึงเพียงสั้นๆเกี่ยวกับการจัดหาที่ปารีส

เนื่องจากเด็กมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่ และต้องการการสนับสนุนเฉพาะเพื่อรับประกันว่าสิทธิของพวกเขาจะได้รับการสนับสนุน IOC และเมืองที่เสนอราคาควรให้ความสำคัญกับสิทธิเด็กอย่างชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการที่ถูกต้องเพื่อจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้ เด็ก. รายงานการประเมินของ IOC ละเลยสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชนในวงกว้างมากขึ้น ตามที่ Marc Joly หัวหน้าแคมเปญ Children Win ที่ Terre des Hommes กล่าวว่าหากองค์กรเหล่านั้นผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของพวกเขาได้แสดงให้เห็นบทบาทพื้นฐานของกีฬาในกระบวนการของการบูรณาการและการขัดเกลาทางสังคม เช่น และในการมุ่งเน้นที่กิจกรรมทางกายภาพมากขึ้น สถานการณ์ปัจจุบันจะบังคับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจินตนาการถึงมุมมองอื่นๆ สามารถส่งเสริมการพัฒนาบุคคลและสังคมในวงกว้างต่อไปได้

โดยส่วนใหญ่แล้ว กีฬามักถูกมองว่าเป็นการออกกำลังกาย 

(เช่น วิ่งจ็อกกิ้ง) หรือเป็นรูปแบบการเล่นที่มีโครงสร้าง เน้นเป้าหมาย และแข่งขันได้ (เช่น บาสเก็ตบอลหรือกรีฑา) แง่มุมทางปัญญาและไม่ใช่ทางกายภาพของกีฬามักจะถูกบ่อนทำลาย อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นข้อดีทั้งหมดของ “การฝึกสมอง” ผ่านเกมกระดาน (หมากรุก สแคร็บเบิ้ล หมากฮอส โอเทลโล โก ฯลฯ) ก่อนที่จะพยายามสร้างผลกระทบทางสังคม คุณลักษณะแรกของการมีส่วนร่วมทางกีฬาคือการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากสิ่งที่เราสามารถจินตนาการได้ เกมกระดานมีความสามารถที่จะครอบคลุมทั้งสองด้าน โดยไม่คำนึงถึงอายุของผู้เข้าร่วมประการแรก การเล่นเกมกระดานอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความเครียด เนื่องจากการตอบสนองการต่อสู้หรือหนีมีการควบคุมอย่างปลอดภัยภายในโครงสร้างที่ซับซ้อนของเกมประเภทการแข่งขัน เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญที่นี่ว่าการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมเป็นกระบวนการ บางครั้งเป็นกระบวนการที่ช้า และสถานที่แรกที่อาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ภายในครอบครัว น่าเสียดายที่ความเครียดและความโกรธกำลังทำลายครอบครัวมากขึ้น การให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวในกิจกรรมกีฬาที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อองค์กรพัฒนาอาจมีผลกระทบอย่างมากนอกจากนี้ บุคคลอาจมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดขณะเล่นเกมกระดาน และผู้เล่นมักจะมีโอกาสรวบรวมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานกับผู้อื่น ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวจากภูมิภาคต่างๆ ในโลกผ่านเทคโนโลยีใหม่ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงเครือข่ายทางสังคมของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างผู้ที่มีภูมิหลังทางการศึกษาและสังคมที่แตกต่างกันสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ